Papier is gemaakt van een hernieuwbare grondstof
10 februari, 2019

Papier is gemaakt van een hernieuwbare grondstof

Over de grafische industrie en het milieu bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken dat hardhout uit de tropische regenwouden wordt gebruikt voor papierproductie. En dat er een verband is tussen papierverspilling en ontbossing. Dat is niet zo. De belangrijkste grondstof voor papier en karton is voor 75% oud papier. Voor het restant wordt er hout gebruikt van naald- en zachtere loofbomen uit voornamelijk Scandinavie, Noord-Amerika en
Zuidwest-Europa, die speciaal voor de papierindustrie worden gekweekt. Daarnaast gebruikt men zagerijresten en dunningshout uit Nederland en Belgie.

Voor iedere gekapte boom wordt er minimaal een nieuwe geplant. Dit heeft er voor gezorgd dat het bosoppervlak in Europa zelfs is toegenomen. Vooral jonge bomen hebben een grote capaciteit om CO2 uit de lucht te halen, dat weer een gunstige invloed heeft op het broeikaseffect. Alle papiersoorten worden tegenwoordig chloorvrij gebleekt, namelijk met behulp van waterstofperoxide (H2O2), geconcentreerde zuurstof (O2) en ozon (O3). Het hout wordt ontsloten zodat cellulose ontstaat. Door een nieuwe manier van ontsluiten heeft de pulp al voor het bleken een lichte cremekleur en is zodoende eenvoudig te bleken. Vanzelfsprekend wordt ons afval- en restpapier verzameld en ingeleverd bij een oudpapierhandelaar. Op de website van het Informatiecentrum Papier en Karton kunt u nog meer lezen over papier en het milieu.