30 januari, 2019

Danny Flemming, LeasePlan Nederland N.V.

Door de jarenlange samenwerking is Kortekaas vertrouwd geraakt met de eisen die LeasePlan aan haar drukwerk stelt, en daardoor in staat het drukwerk volgens de hoge kwaliteitseisen af te leveren.